Mr. Crane: gratulálok a könyvéhez!

Szeptember 14-én ezt írtam facebook bejegyzésként: „Olyat fogok most tenni, amit eddig még soha: egy ateista filozófus könyvét ajánlom, amely a hitről szól! Tim Crane A hit jelentése (Európa, 2019) c. könyve nem csak közérthető, de barátságos, valódi értésre törekvő, korrekt könyv is. Crane világnézeti kiindulópontja homlokegyenest ellentéte az enyémnek, a vallásos indítékkal kapcsolatos gondolatmenetét számos fontos szemponttal egészíteném ki, amely nélkül a keresztény tapasztalat szerintem megérthetetlen, ennek ellenére a könyv tartalmával szinte maradéktalanul egyetértek. Ha más ateisták is ilyen becsületesen közelítenének a keresztény hithez, és mi, keresztények is ennyire korrekten viszonyulnánk más világnézetekhez (amely – ahogy Crane kifejti – nem jelent sem egyetértést, sem feltétlen tiszteletet), akkor sok felesleges kört megspórolhatnánk a vitákban, és jelentősen könnyebb lenne az együttélés. A Magyarországon élő brit filozófus fontos könyvet írt, és csak remélni tudom, hogy a keresztény hit megértésében nem ért még az út végére. De ha számára ez lenne is a végállomás, A hit jelentése sokaknak lehet egy új út kezdete. Mr. Crane: gratulálok a könyvéhez!”

tovább

Olvasható az Evangéliumi Fókusz új lapszáma!

Megjelent az Evangéliumi Fókusz – Teológia és Társadalom folyóirat 3. évfolyamának őszi száma (a tavaszi a pandémia miatt kimaradt)! Az Evangéliumi Fókusz lektorált folyóirat, amely azzal a reménységgel és céllal indult, hogy hozzájáruljon a magyarországi evangéliumi teológiai gondolkodás erősödéséhez, és lehetőséget adjon evangéliumi szemléletű kutatóknak, hogy teológiával és/vagy társadalomtudománnyal kapcsolatos kutatásukat publikálhassák. A mostani számban az eddigiekhez hasonlóan érdekes és színvonalas cikkek jelentek meg. Külön öröm számomra Baji Péter Az apostolok hagyománya c. könyvemről írt recenziója.

tovább

Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (13) – Ismer minket

„Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta: Nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomba!” (2Móz 13,17)

Sok hívő tapasztalata, hogy hívő élete kezdetén sokkal könnyebb volt megküzdenie kísértésekkel, noha éretlen és erőtlen volt még. Valami magával ragadta és sodorta, mint egy vitorlást a lecsapó vihar, vagy egy falevelet a patak megdagadt árja, és nem engedte, hogy elbukjon. Olyan tűzben égett, amely még a levegőben elporlasztotta az ördög által ráöntött vizet, vagy éppen annyira elárasztotta a Lélek vize, hogy a tűznek nem volt esélye sem, hogy a ruhájába kapjon.  

tovább

Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (12) – Ha meglátom a vért

„Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött – én, az ÚR. De az a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét.” (2Móz 12,12-13)

Három fontos mozzanat van ebben a néhány mondatban, amelyek megalapozzák a pészah (‎פֶּ֫סַח), sőt, az egész megváltás jelentését.

tovább

Nem kell tüntetni. Az ítéletet végrehajtották!

Lengyelországban az abortuszért tüntetnek, és akik tüntetnek, az abortusz tiltását nevezik erkölcstelennek. Eszünkbe juthat erről Camus mondása („azon a napon, amikor a bűn az ártatlanság képében tetszeleg, érdekes áttétel folytán az ártatlanságot szólítják fel önigazolásra”), de van ennél fontosabb vetülete is annak, ami történik.

tovább

Politikai választásokon nem Messiást vagy lelkészt választunk

Sok fejtöréstől óvhat meg bennünket, ha két dolgot minden politikai választáskor szem előtt tartunk. Az egyik az, hogy bármennyire is szeretnénk cizellálni a véleményünket, végül csak egy szavazatunk van, és abból a kínálatból kell választanunk, amit elénk tesznek. A másik az, hogy akárkire is szavazunk, mindig csomagok közül választunk.

tovább

Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (11) – Isten eszköze a gonosz

„Az ÚR pedig azt mondta Mózesnek: Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy minél több csodát tegyek Egyiptom országában.” (2Móz 11,9)

Az, ahogy Isten megkeményíti a fáraó szívét, paradigma a gonosz problémájának megértéséhez is. Az Exodusz narratívája világossá teszi, hogy maga Isten keményíti a fáraó szívét, azért nem engedi el országából Egyiptom ura a hébereket. A fenti mondat azt is konkrétan leszögezi, hogy a fáraó keménységének az a célja, hogy Isten minél több csodát tegyen Egyiptom országában. Vagyis Isten a gonoszt eszközül használja jó céljai megvalósulásához.

tovább
Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK