Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (8) – Isten ujja

„A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak elő, de nem tudták. Szúnyog lepett el tehát embert és állatot. Ekkor azt mondták a mágusok a fáraónak: Isten ujja ez!” (2Móz 8,14-15a)

Amikor Mózes és Áron vérré változtatták a Nílus vizét, a fáraó mágusai ugyanezt megtették. Amikor Áron botja a fáraó előtt kígyóvá változott, a mágusok botja is kígyóvá változott (igaz, Áron botja felfalta a mágusokét). Amikor Mózes és Áron békákat hoztak elő a Nílusból, a fáraó mágusai szintén békákat hoztak fel a vízből.

tovább

Az apologetikában nem csak analitikus filozófiai érvekre van szükségünk

Apologetikai szempontból rendkívül hasznosnak tartom, amit az elmúlt évtizedekben keresztény filozófusok (pl. Alvin Plantinga, Richard Swinburne, William Lane Craig) az analitikus filozófiai hagyományon belül mozogva letettek az asztalra. Az aufklérista nyugati szekularizmus részben a klasszikus istenérvek cáfolatain nyugszik, ezért megkerülhetetlen ezeknek a vitáknak az újranyitása és az ellenérvek hadrendbe állítása, ha azt szeretnénk megmutatni, hogy a keresztény hit alapjai nem feltétlenül észszerűtlenek vagy könnyen zárójelbe tehetők. Plantinga és mások az angolszász analitikai hagyományon belül nyitották újra tágra a kapukat a megértést kereső hit előtt, ezzel nagy szolgálatot tettek azoknak, akik a klasszikus apologetika eszköztárával igyekeznek megvédeni a keresztény hit igazságát.

tovább

Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (7) – Megkeményítem a fáraó szívét

„Én azonban megkeményítem a fáraó szívét….” (2Móz 7,3)

A fáraó szívének megkeményítése nehéz kérdés, különösen akkor, ha Isten igazságosságát ahhoz a modern előfeltevéshez kötjük, hogy mindenben egyforma esélyeket kell adnia az embereknek, és elképzelni sem tudunk olyan forgatókönyvet, hogy Isten bárkit arra rendeljen, hogy a kárhozat edénye legyen. Ez utóbbi mondjuk már nem is csak modern érzékenységet sért.

tovább

Jézus és a lenézés arcai

Jézus szereti a lenézett prostituáltakat. Jézus szereti a lenézett vámszedőket. Jézus szereti a lenézett homo-, bi-, inter- és transzszexuálisokat, vagy akiket mostanában így neveznek. Jézus szereti a panelban lakó lenézett prolikat és a szakadt nylonzacskóval sétáló hajléktalanokat. Jézus szereti a lenézett nőket. Jézus szereti a lenézett cigányokat. Jézus szereti a lenézett III/3-as ügynököket, akiknek életműve mindössze egy nyomorúságos hatos karton. Jézus szereti a lenézett átlagpolgárokat, akikben nincs semmi különös, egyszerűen csak normális, csendes, középszerű életet akarnak élni.

tovább

Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (6) – Jövevénységük földjét adom nekik

„Szövetségre is léptem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak.” (2Móz 6,4)

A földet Ábrahám, Izsák és Jákób csak jövevényként lakták, nem tulajdonosokként. Ígéret szerint volt az övék, de ők nem birtokolták azt. Minden, amit láttak, ideiglenes és múlékony volt számukra, miközben tudták, mert Isten szövetségben vállalta, hogy egyszer minden az övék lesz. A föld nem abban az értelemben lett az övék, ahogy később fiaiké, a zsidóké lett, akikkel Isten megerősítette a szövetséget (7-8). Az ígéret sokkal nagyobb volt annál, hogy a személyes életükben teljesedjen be. Ők jövevények voltak egész életükben, de hittek az ígéretekben, amelyek utódaikban be is teljesedtek.

tovább

Jordan Peterson: Rakj rendet magadban!

A Különvélemény podcast 7. részében folytatjuk a Jordan Petersonról szóló beszélgetést, ezúttal a 12 szabály az élethez c. könyvét vitatjuk meg. Imre is és én is elmondjuk, mi az, ami a könyv gondolataiból személyesen a leginkább hatott ránk. Szóba kerül a gyermeknevelés kérdése, illetve az, hogy miért fontosabb előbb rendet raknunk magunkban, mielőtt nekifognánk a világ rendbetételéhez. A beszélgetést itt vagy itt tudjátok meghallgatni.

tovább

Profi munka

Az Ördög két rafinált, bár meglepően egyszerű módszert különösen nagy hatékonysággal alkalmaz a modern ember életében, hogy távol tartsa őt Teremtőjétől és lelke üdvösségétől. Mindkettő kapcsolatban áll a jóléttel.

tovább
Facebook Pagelike Widget

Archívum

LEGUTÓBBI HOZZÁSZÓLÁSOK